Search
Close this search box.

Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 27.2.2022. 

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, kuinka Antilooppi Management Oy (y-tunnus 2613796–1, osoite Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki, myöhemmin ”Antilooppi” tai ”Rekisterinpitäjä”) käsittelee henkilötietojasi vieraillessasi Ruoholahden kauppakeskuksen verkkosivuilla (myöhemmin ”Verkkosivut”) osoitteessa www.kauppakeskusruoholahti.fi tai ollessasi meihin yhteydessä Verkkosivujen kautta antamalla palautetta.  

Antilooppi on vastuussa siitä, että henkilötietojen käsittely toteutuu tämän tietosuojaselosteen ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoturvan osalta Antiloopilla on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin.  

Jos sinulla herää tähän tietosuojaselosteeseen tai yleisesti Antiloopin harjoittamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, voit lähettää ne meille osoitteeseen info@antilooppi.fi. 

Ajantasainen versio tietosuojaselosteesta löytyy aina tältä Verkkosivulta, minkä lisäksi tiedotamme olennaisista muutoksista henkilötietojen käsittelyssä erikseen Sivuillamme. 


1. KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA KEITÄ TIETOSUOJASELOSTE KOSKEE 

Rekisterinpitäjä kerää verkkosivujen kautta verkkosivuilla vierailevien henkilöiden henkilötietoja. Kerättävien henkilötietojen luonne riippuu vierailijoiden toimista verkkosivuilla. 

Käsittelemme seuraavia Verkkosivujemme käyttäjiin liittyviä tietoja: 

 • Tekniset tiedot, kuten kieli, laitetunnistus (IP-osoite), laitetyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset 
 • Evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla kerätyt tiedot 
 • Tiedot antamistasi palautteista 

 

Verkkosivuillamme on myös linkkejä kolmansien osapuolten, kuten sosiaalisen median palveluntarjoajien tai Ruohonlahden kauppakeskuksessa toimivien liikkeiden, verkkosivuille. Emme vastaa millään tapaa henkilötietojen käsittelystä näiden kolmansien osapuolten verkkosivuilla. Halutessasi tietää lisää kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelystä, suosittelemme tutustumaan heidän tietosuojaselosteisiinsa. 


2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN LAILLISUUS 

Henkilötietoja käsitellään Verkkosivujen tarjoamiseksi asiakkaillemme sekä asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä palautteisiisi vastaamiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.  

Tässä selosteessa kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti oikeutettuun etuumme käsitellä henkilötietoja Verkkosivujen tarjoamiseksi ja liiketoiminnan harjoittamiseksi sekä kehittämiseksi. Yksittäisten kerättävien tietojen, kuten antamiesi palautteiden, osalta käsittely perustuu aina antamaasi suostumukseen. Palautteita voidaan halutessasi luovuttaa myös kauppakeskuksessa toimiville liikkeille. 

Rekisteröidyillä on milloin tahansa oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu yrityksen oikeutettuun etuun. Saat tästä halutessasi lisätietoja osoitteesta info@antilooppi.fi. 


3. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN 

Antilooppi voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa: 

 • viranomaisille lain näin vaatiessa esimerkiksi erilaisia lakisääteisiä ilmoituksia tehdessä; 
 • palautteesi luovutetaan Ruoholahden kauppakeskuksessa toimiville liikkeille, jos olet näin palautetta antaessasi toivonut; 
 • luotetuille palveluntarjoajille, jotka toimivat Antiloopin lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää heille toimitettuja henkilötietoja. Esimerkiksi tilausten ja varausten tekeminen palvelussa voi edellyttää henkilötietojen luovuttamista kolmansille; 
 • lainsäädännön vaatiessa, kuten haasteeseen vastaamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyyn liittyen; 
 • jos Antilooppi on mukana sulautumisessa tai liiketoimintakaupassa; 
 • kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, rikosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin. 

 

4. KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT 

Antilooppi ei käsittele henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

Antiloopin käyttämät palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tältä osin Antilooppi on varmistanut, että Euroopan talousalueen ulkopuolelle siirrettävät tiedot on suojattu käyttäen yleisessä tietosuoja-asetuksessa listattuja tietojen suojamekanismeja. 


5. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

Antilooppi säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytysajan määräytymiseen vaikuttavat erityisesti henkilötietojen käyttötarkoitus ja lain säännökset, joiden perusteella Antiloopilla on velvollisuus säilyttää henkilötietoja tietyn ajan. Arvioimme säännöllisesti tällaisten tarpeiden olemassaoloa suhteessa säilyttämiimme henkilötietoihin, ja siltä osin kuin arvioimme tarpeen poistuneen, poistamme henkilötiedot järjestelmästä tai anonymisoimme ne. Esimerkiksi IP-osoitettasi säilytämme kuuden (6) kuukauden ajan, kun taas antamasi palautteet säilytetään kahden (2) vuoden ajan, ellei tietoja tarvita pidempään esimerkiksi oikeusvaateiden puolustamiseksi tai muita vastaavia tarkoituksia varten.


6. REKISTERÖITYJEN OIKEUDET 

Tietosuojalainsäädäntö takaa yksilöille seuraavat oikeudet: 

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä 
 • Oikeus pyytää meiltä pääsy itseä koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti 
 • Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä 
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle 
 • Oikeus peruuttaa antamasi suostumus 
 • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 
 • Oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu: http://tietosuoja.fi/fi/), kokiessasi, että lakisääteisiä oikeuksiasi on loukattu 

 

Kaikki yllä mainitut pyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@antilooppi.fi. 


7. EVÄSTEET 

Käytämme Verkkosivuillamme evästeitä (eng. cookies) sivujen käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle tallennettava tekstitiedosto. Evästeet auttavat meitä parantamaan Verkkosivujen toiminnallisuutta. Voit estää vapaaehtoisten evästeiden käytön evästebannerista, joka ilmestyy Verkkosivuilla ensimmäisellä vierailullasi. Välttämättömien evästeiden käyttöä et voi estää.